Månedsarkiv: januar 2012

Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub, 19/1 2012 hos Jørgen Binzer.

Hele bestyrelsen var til stede, referent H H Storm Dagsorden Orientering om årsregnskabet Budgetforslag Generalforsamling 10/3 2012 Grindenyt Fælleskøb af klemme til rullefok evt. næste møde                       Orientering om årsregnskabet. Hanne gennemgik regnskabet for 2011. Klubben er solvent. Der er … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

14 og 21 januar 2012 Kursus i web, blogs, apps -vind og vejr mv.

AFLYST pga. manglende tilslutning! Vi vil forsøge at afholde kursus i det jyske hos Poul Sejthen i Silkeborg den 14 januar og hos formanden i Kisserup den 21 januar begge dage klokken 15.00,  hvor vi vil undervise hinanden i hvordan … Læs resten

Udgivet i kursusannoncering

Referat fra Generalforsamlingen 19.marts 2011 i Grindeklubben

1.Valg af dirigent: Claus Broge valgtes til at ledegeneralforsamlingen. 2. Formandens beretning Formandens beretning på grindeklubbens generalforsamling Samme deltagerkreds som de sidstemange år i generalforsamlingen – ogsamme beretning. Men dog alligevelnogle nye nuancer. Bladet Året startede med en gyser. Jørgen … Læs resten

Udgivet i Generalforsamlingsreferater

Nyheder/news

Her kan du få publiceret nyheder af interesse for klubbens medlemmer, mødeindkaldelser, træf mv. Here you can publish news of interest to the members of the club, meetings or other activities. Hjemmesiden er nu godt på vej til vores nye … Læs resten

Udgivet i Nyheder/news | 129 kommentarer

Bestyrelsesmøde i Dansk Grindeklub 04-10-2011 – Hans Storm, Gentofte

Til stede:Jørgen Binzer(formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør) og Hanne Fersøe (kasserer). Afbud:Lars Andersen Referent: Hanne Fersøe Mødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet. Dagsorden: Siden sidst (alle) Datoer/begivenheder i den kommende periode (JB, … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Dansk Grinde Klub: Bestyrelsesmøde 11/1 2011 hos Lars Andersen, Nivå

Til stede. Jørgen Binzer, Hanne Fersøe, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Hans Storm (ref.) Dagsorden: Siden sidst Generalforsamling Grinde Nyt Hjemmeside Økonomi + Budget Træf Kurser Eventuelt  Ad pkt 1. Siden sidst Formanden indledte med at læse hilsenen fra Troels Fenneberg … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Dansk Grindeklub, Bestyrelsesmøde i Kisserup 16/11 2010

Til stede: Alle Referent: Hanne Dagsorden: Økonomistatus Grinde Nyt Mastesagen Status for klubben Næste års aktiviteter Generalforsamling Kursusaktiviteter Mesterskab og grindepokal Evt. Næste møde 1. Økonomistatus Kassereren kunne meddele, at der pt. er mange penge i kassen fordi klubben er … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater