Dagsarkiv: 09/01/2012

Bestyrelsesmøde i Dansk Grindeklub 04-10-2011 – Hans Storm, Gentofte

Til stede:Jørgen Binzer(formand), Hans Storm (næstformand), Martin Anker Wiedemann (redaktør) og Hanne Fersøe (kasserer). Afbud:Lars Andersen Referent: Hanne Fersøe Mødet blev holdt hos Hans Storm – bestyrelsen takkede for værtskabet. Dagsorden: Siden sidst (alle) Datoer/begivenheder i den kommende periode (JB, … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Dansk Grinde Klub: Bestyrelsesmøde 11/1 2011 hos Lars Andersen, Nivå

Til stede. Jørgen Binzer, Hanne Fersøe, Martin Wiedemann, Lars Andersen, Hans Storm (ref.) Dagsorden: Siden sidst Generalforsamling Grinde Nyt Hjemmeside Økonomi + Budget Træf Kurser Eventuelt  Ad pkt 1. Siden sidst Formanden indledte med at læse hilsenen fra Troels Fenneberg … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Dansk Grindeklub, Bestyrelsesmøde i Kisserup 16/11 2010

Til stede: Alle Referent: Hanne Dagsorden: Økonomistatus Grinde Nyt Mastesagen Status for klubben Næste års aktiviteter Generalforsamling Kursusaktiviteter Mesterskab og grindepokal Evt. Næste møde 1. Økonomistatus Kassereren kunne meddele, at der pt. er mange penge i kassen fordi klubben er … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Referat fra bestyrelsesmødet i Grindeklubben 16.04.2010 hos Jørgen Tynell

Referent: Martin Wiedemann Emner på dagsordenen Konstituering Blad Medlemsstatus Pinsetræf Jubilæumsstævne Evt. Næste møde Konstituering Jørgen Binzer fortsætter som formand Jørgen Tynell trækker sig fra bestyrelsen som næstformand og redaktør af helbredsmæssige årsager. Hans Storm er valgt som næstformand. Martin … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Referat fra bestyrelsesmødet i Grindeklubben 27.10.2009 hos Lars Andersen

Referent: Martin Wiedemann Emner på dagsordenen Økonomi v/Hanne Løst og fast Generalforsamling 2010 Grindenyt (deadline for næste nummer ultimo januar 2010) Kurser og arrangementer Pinsetræf Økonomi For at sikre en åben og rimelig forvaltning og administration enedes bestyrelsen om at … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Referat: Bestyrelsesmøde 31. marts 2009 hos Hanne Fersøe, Rungsted

Til stede: Jørgen Binzer (JB), Jørgen Tynell (JT), Lars Andersen (LA), Bjarne Rich (BR), Hans Storm (HS), Martin Wiedemann (MW), Hanne Fersøe (HF) Referent: HF Dagsorden Konstituering og fordeling af opgaver Økonomi og medlemsstatus Opfølgning på generalforsamlingen Grinde Nyt – … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater

Referat: Bestyrelsesmøde Dansk Grinde Klub 13/1 2009 hos Hans Storm, Gentofte

Til stede: Jørgen Binzer (JB), Jørgen Tynell (JT), Bjarne Rich (BR), Lars Andersen (LA), Hanne Fersøe (HF), Hans H Storm (HHS) (referent). Dagsorden   1.Forslag til ny suppleant til bestyrelsen   2.Grinde Nyt, redaktør, tryk, bladkadence   3.Prispolitik for sponsorer- … Læs resten

Udgivet i Bestyrelsesreferater