Referat fra bestyrelsesmødet i Grindeklubben 16.04.2010 hos Jørgen Tynell

Referent: Martin Wiedemann

Emner på dagsordenen

 • Konstituering
 • Blad
 • Medlemsstatus
 • Pinsetræf
 • Jubilæumsstævne
 • Evt.
 • Næste møde

Konstituering

Jørgen Binzer fortsætter som formand

Jørgen Tynell trækker sig fra bestyrelsen som næstformand og redaktør af helbredsmæssige årsager.

Hans Storm er valgt som næstformand.

Martin Wiedemann overtager hvervet som redaktør af bladet.

Bestyrelsen respekterer Jørgen Tynells beslutning om at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og udtrykker taknemmelighed for et behageligt samarbejde og en stor og omfattende indsats for bl.a. den del af klubbens virke, som mange medlemmer har nydt godt af i form af klubbladet og håndtering af de mange forsendelser af materialer. Som det fremgår af referatet, må der tre til at udføre Tynells opgaver i bestyrelsen.

Bladet

Jørgen Binzer påtager sig opgaven med pakning af blade, medlemsfortegnelser m.v.

Hans Storm undersøger, om Kræftens Bekæmpelses postafdeling vil være behjælpelig med frankering (portoudgiften afholdes naturligvis af Grindeklubben) og udsendelse.

Martin Wiedemann og Hans Storm gør bladet klar til trykning, og der er deadline torsdag den 22.04.2010 for evt. indlæg. Jørgen Tynell bistår med råd og vejledning.

Indhold:

 1. Formandens klumme
 2. Stævne og kapsejlads
 3. Pinsetræf Øst – med Lars som kontaktperson
 4. Pinsetræf Vest
 5. Pinsetræf Syd (Marstal)
 6. Kontingentinfo
 7. En række artikler med turanbefalinger og historier
 8. Lokumshistorien
 9. Ny kaleche i stedet for reparation af den gamle møre


Pinsetræf Syd

Jørgen Binzer tager kontakt til de tyske træfarrangører for at høre, om de som sidste år arrangerer et træf i Marstal.

Klubsamarbejde med Spækhuggerklubben

Foranlediget af det tilstundende 40 års jubilæumsstævne for Spækhuggerne og fællestræf for Peter Bruun bådene vil bestyrelsen i løbet af sommeren tale med Spækhuggerklubben om nye ideer til samarbejde.

Jubilæumsstævnet 5.-7. august i Svanemøllen

Bestyrelsen har valgt at give mulighed for dispensation for kravet om målebrev for deltagere i stævnet. Det er målet at mønstre 10 både, og der er tilsagn fra foreløbig 5 Grinder, 1 Kaskelot og 1 Marsvin, samt en uklasset Spækhugger, så vi kan fremvise hele familien.

Der vil være lodtrækning om tilmeldingspræmie blandt tilmeldinger inden 20.06.2010. Grindeklubben sponserer en del af deltagerbetalingen, så prisen kan holdes på 500 kr. pr. deltagende båd.

Evt.

Tak for en supergod generalforsamling. Arrangementet fungerede rigtig godt med et fint mix af musik og middag, og det var skægt og hyggeligt.

Næste bestyrelsesmøde

5.10.2010 18:00 hos Jørgen Binzer, Hjortemarksvej 4, Kisserup

Reklamer

Om Webmaster

Dette er webmasters profil. Jeg kan kontaktes på dansk.grinde.klub@gmail.com.
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesreferater. Bogmærk permalinket.