Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grindeklubben, torsdag den 19. april kl 1800, hos Lars Andersen, Tjørnen 204, DK 2990 Nivå

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Ændring af vedtægterne
  3. Eventuelt 

Ad punkt 2.:
På den ordinære generalforsamling d 10 marts 2012 blev der enstemmigt vedtaget et ændringsforslag til vedtægternes § 5 (se nedenfor). For at kunne vedtage vedtægtsændringer kræves ¾ flertal, hvilket blev opnået. Derudover kræves at mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede. Det sidste var ikke tilfældet den 10 marts og derfor indkalder bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 6 til ekstraordinær generalforsamling med ændringsforslaget til § 5 som punkt på dagsordenen. I følge vedtægterne § 11 vedtages ændringsforslaget hvis ¾ af de stemmeberettigede til stede ved den ekstraordinære generalforsamling er for forslaget.

Vedtægterne lyder: 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Afholdes én gang årligt inden 1. april og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Ny tekst formuleres således:
§ 5 Ordinær generalforsamling
Afholdes én gang årligt inden 1. april og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved almindelig post, gennem Grindenyt, ved elektronisk post (e-mail eller sms) og annonceres på klubbens hjemmeside.

Hensigten med forslaget er at drage nytte af de nye muligheder for elektronisk udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. Klubben kan herved spare penge på portobudgettet og lette administrationen.

Vi afholder den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med bestyrelsesmøde. Der vil være mulighed for at kunne stemme med skriftlig fuldmagt til en person, der er til stede d. 19 april.

Bestyrelsen står enstemmigt bag den foreslåede vedtægtsændring som den vejledende afstemning 10 marts også gjorde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v. Jørgen Binzer

Om hanshstorm

Passionate sailor of danish sailboat Grinde, and webmaster for the danish club
Dette indlæg blev udgivet i generalforsamlingsindkaldelse. Bogmærk permalinket.