Ekstraordinær Generalforsamling 19. april, 2012

Ekstraordinær Generalforsamling 19. april, 2012, kl. 18:00 Hos Lars Andersen, Tjørnen 204, 2090 Nivå.

 Til stede var hele bestyrelsen: Jørgen Binzer (formand), Hans Storm (næstformand), Lars Andersen, Hanne Fersøe, Martin A. Wiedemann Formanden og næstformanden tilsammen havde modtaget 4 fuldmagter.

1. Valg af dirigent Hans Storm blev valgt til dirigent, Hanne Fersøe blev referent
2. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægten. Der var indkommet 1 forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægtsænding §5 – indkaldelse til generalforsamling, først behandlet og enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling 10 marts 2012, hvor der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer til stede til endelig vedtagelse af forslaget . Ordlyden af ændringsforslaget var udsendt til samtlige medlemmer med indkaldelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
3. Eventuelt Der var intet til eventuelt Formanden takkede dirigenten og referenten for deres indsats.

Reklamer

Om hanshstorm

Passionate sailor of danish sailboat Grinde, and webmaster for the danish club
Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingsreferater. Bogmærk permalinket.