Indkaldelse til Generalforsamling 10/3 2018

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til generalforsamling den 9/3 klokken 17.00. Vi mødes fra klokken 16 til hygge, snak mv. Generalforsamlingen finder sted i Kjøbenhavns Amatør-sejlklubs lokaler, Strandvænget 43, 2100 København Ø.

Klubhuset ligger i gå afstand fra Svanemøllen station, og der er mulighed for parkering – indkørsel fra Strandvænget ved Vinterpladsen.

Dagsorden iht. Vedtægter:
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse plus 1 suppleant
6. Valg af Revisor og 1 suppleant
7. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
8. Eventuelt
Ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – 250 kr.
Ad 5. Hans Storm og Lars Andersen er på valg. Begge er villige til genvalg. Elisabeth Rich er villig til genvalg som suppleant
Ad 6. Paul Rochat som revisor og Niels Kjær revisor supppleant er villige til genvalg
Ad 7. Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har forslag om ændring af klassebestemmelserne pkt. 13 vedrørende sejl.

Bestyrelsens ændringsforslag til §13 :

§13 uændret indtil afsnittet:

Følgende sejl er højeste tilladte antal til kapsejlads (med mål der ikke overstiger sejltegningen).

4 stk genuaer i min 193 gr. dug (udgår)
2 stk spilere min i 40 gr. dug
1 stk reacher/drifter mini 60 gr. dug (udgår)
2 stk storsejl min i 250 gr. dug (udgår)
1 stk stormfok

Storsejl skal være af  vævet materiale (udgår)
Genuaer og stormfok skal bestå af vævet og /eller lamineret materiale af fibertråde og polyesterfilm (mylar). Dugens fiber skal være af polyester, dog er Pentextråden tilladt (udgår)
Sejldug der indeholder High Modulus Fiber som Kevlar (Aramid), Spectra, Vectran eller kulbaseret materiale er ikke tilladt.

På generalforsamlingen uddeles Grindepokalen til den Grinde der har logget flest sømil på Keep sailing net “Grindepokalen” i forrige års sejlsæson.

Efter generalforsamlingen og før middagen opfordres til underholdning med korte turberetninger mm.

Generalforsamlingsmiddag
Vi har den sædvanlige hyggelige middag med oksekød, salat og godt brød – samt et par glas vin, ost, kaffe og kage til 100 kr. per næse. Tilmelding helst inden den 5/3 til kasseren, af hensyn til indkøb. Betal til Kassereren gerne over webbank evt. sammen med dit kontingent. Husk at anføre navn og antal personer. Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand – hvis vi løber tør af de fælles ressourcer (det er vist aldrig sket). Hvis der er ønske om specialmenu kontakt da Hans Storm per mail.
Under middagen mellem anretningerne og til kaffen vil klubtrubaduren med Formanden og andre glade musikanter underholde med sang og musik.

Vel Mødt.

Om hanshstorm

Passionate sailor of danish sailboat Grinde, and webmaster for the danish club
Dette indlæg blev udgivet i generalforsamlingsindkaldelse. Bogmærk permalinket.