Grindepokalen – vedtægter

Grindepokalen der er en bronzeskulptur af Preben Krüger er doneret til Dansk Grindeklub af Peter Bruun som evigt vandrende præmie til klassemesteren i standard båden ”Grinde” som defineret af Dansk Grinde Klubs klassebestemmelser. Indtil 2011 er pokalen alene uddelt til klassemesteren i forbindelse med det afholdte klassemesterskab.

I erkendelse af at antallet af deltagere i Grindeklassens mesterskab over en årrække har været lavt, og flere mesterskaber har måttet aflyses grundet et deltagerantal på under 5 både har bestyrelsen 2011 besluttet nedenstående vedtægter for klubbens vandrepokal.

§ 1. Pokalen uddeles alene til aktive medlemmer af Dansk Grinde Klub.

§ 2. Pokalen tilfalder vinderen af årets officielle klassemesterskab afholdt med minimum 5 både, af en anerkendt sejlklub under Dansk Sejlunion, eller af Grindeklubben.

§ 3. Pokalen tilfalder det aktive medlem af Dansk Grindeklub der kommer først i mål af et Grinde løb, Marsvin løb, Kaskelot løb i en kapsejlads afholdt af en anerkendt sejlklub under Dansk Sejlunion, med mindst 5 tilmeldte og startende af den pågældende medlemsbådtype med gyldigt målerbrev.

§ 4. I stævner hvor der er løb for flere af klubbens bådtyper der kvalificerer til pokalen, tilfalder pokalen Grindeløbet.

§ 5. Pokalen vandrer fra kvalificeret løb til løb indtil der er afholdt klassemesterskab, hvorefter pokalens vandring stopper den pågældende sæson. Klassemesteren opbevarer pokalen fra mesterskabet til begyndelsen af næste sejlsæson, hvorefter pokalen vandrer igen. Afholdes der ikke klassemesterskab opbevarer vinderen af pokalen for den sidste kvalificerede kapsejlads jvnfr. §3 pokalen i vintersæsonen indtil den ny sejlsæson hvorefter pokalen atter vandrer.

§ 6. Kapsejladsløb hvor 5 eller flere klubbåde deltager i eget klasseløb, anmeldes til Dansk Grindeklubs kapsejladschef og formand senest 1 uge før afholdelse – hvorefter klubben vil arrangere overførsel af pokalen fra det medlem der aktuelt har pokalen, til uddeling eller overgivelse efter sejladsen til den ny pokalholder. Udgifter i forbindelse med pokalvandringen dækkes af Dansk Grindeklub.

§ 7 Der etableres en liste ”Hall of fame” på Klubbens Hjemmeside over pokalholder og arrangement, og årets resultat bringes i Grinde Nyt.

Vedtaget Dansk Grindeklub  25 05 2011

 

Grindepokalen de år hvor der ikke sejles mesterskab

Gennem registrering i Keep sailing – http://www.keepsailing.net opretter man venskab med Dansk Grinde Klub (Grindepokalen). Når man sejler sætter man keep sailing til at registrere turen som de venskaber man har oprettet i programmet kan se – her vigtigst dansk grinde klub.

Pokalen tildeles så for et år til den grinde der har logget flest sømil (se nedenfor) i perioden 1/5 til 15/10

Følgende gælder for pokalen:

1. Man skal være medlem af Dansk Grinde Klub for at kunne kæmpe for pokalen.
2. Båden skal være en Grinde, dvs. ikke fx en Kaskelot eller et Marsvin. Alle grinder kan
deltage uanset om de er modificeret med fx nyt ror, højere rig eller andet.
3. Sæsonen går fra perioden er 1/5 til 15/10.
4. Målemetode: vi bruger Keep Sailing. Alle deltagende både skal være tilmeldt Keep Sailing og ”klubben” Grindepokalen. Man er selv ansvarlig for at huske at tænde for app’en når man går ud af havnen og slukke når man går i havn. ”Sejladser” der indeholder sømil på land (fx. glemmer at slukke for registrering på vej hjem med bil tæller ikke med). Sømil summen per 15/10 afgør ens placering.
5. Langtursbåde er velkomne som deltagere.
6. Konkurrencen gælder bådens tilbagelagte sømil og ikke personen som sejler den, dvs hvis andre sejler båden tæller det med så længe sømilene registreres på bådens keep sailing konto.
7. Vinderen annonceres i november/december-nummeret af Grinde Nyt.
8. Pokalen uddeles på Generalforsamlingen i marts året efter sæsonens afslutning. Vinderen passer pokalen indtil den skal afleveres til formanden før generalforsamlingen året efter.

Printvenlig udgave af vedtægterne i pdf kan hentes via dette link  grindepokal