Grindepokalen – vedtægter

Grindepokalen der er en bronzeskulptur af Preben Krüger er doneret til Dansk Grindeklub af Peter Bruun som evigt vandrende præmie til klassemesteren i standard båden ”Grinde” som defineret af Dansk Grinde Klubs klassebestemmelser. Indtil 2011 er pokalen alene uddelt til klassemesteren i forbindelse med det afholdte klassemesterskab.

I erkendelse af at antallet af deltagere i Grindeklassens mesterskab over en årrække har været lavt, og flere mesterskaber har måttet aflyses grundet et deltagerantal på under 5 både har bestyrelsen 2011 besluttet nedenstående vedtægter for klubbens vandrepokal.

§ 1. Pokalen uddeles alene til aktive medlemmer af Dansk Grinde Klub.

§ 2. Pokalen tilfalder vinderen af årets officielle klassemesterskab afholdt med minimum 5 både, af en anerkendt sejlklub under Dansk Sejlunion, eller af Grindeklubben.

§ 3. Pokalen tilfalder det aktive medlem af Dansk Grindeklub der kommer først i mål af et Grinde løb, Marsvin løb, Kaskelot løb i en kapsejlads afholdt af en anerkendt sejlklub under Dansk Sejlunion, med mindst 5 tilmeldte og startende af den pågældende medlemsbådtype med gyldigt målerbrev.

§ 4. I stævner hvor der er løb for flere af klubbens bådtyper der kvalificerer til pokalen, tilfalder pokalen Grindeløbet.

§ 5. Pokalen vandrer fra kvalificeret løb til løb indtil der er afholdt klassemesterskab, hvorefter pokalens vandring stopper den pågældende sæson. Klassemesteren opbevarer pokalen fra mesterskabet til begyndelsen af næste sejlsæson, hvorefter pokalen vandrer igen. Afholdes der ikke klassemesterskab opbevarer vinderen af pokalen for den sidste kvalificerede kapsejlads jvnfr. §3 pokalen i vintersæsonen indtil den ny sejlsæson hvorefter pokalen atter vandrer.

§ 6. Kapsejladsløb hvor 5 eller flere klubbåde deltager i eget klasseløb, anmeldes til Dansk Grindeklubs kapsejladschef og formand senest 1 uge før afholdelse – hvorefter klubben vil arrangere overførsel af pokalen fra det medlem der aktuelt har pokalen, til uddeling eller overgivelse efter sejladsen til den ny pokalholder. Udgifter i forbindelse med pokalvandringen dækkes af Dansk Grindeklub.

§ 7 Der etableres en liste ”Hall of fame” på Klubbens Hjemmeside over pokalholder og arrangement, og årets resultat bringes i Grinde Nyt.

Vedtaget Dansk Grindeklub  25 05 2011

Printvenlig udgave af vedtægterne i pdf kan hentes via dette link  grindepokal

Reklamer