Sejlads-tips

Her bringer vi praktiske tips om sejlads med grinden, og andre små nyttige fif. Teknik siderne kan også indeholde sådanne i de beskrivelser der lægges der. Medlemmerne må meget gerne bidrage med indhold til siden.

HHS

Gennaker

En perfekt tilføjelse til vores sejlgarderobe. Læs mere her !

Brev fra Dansk Sejlunion vedr. forsejl

Dansk Sejlunion har derfor fundet det nødvendigt at tydeliggøre  intensionen med DH-reglen ved at tilføje en ny bestemmelse om forsejl – definition og hvordan de føres. Læs her!

Kasteblok til genuaskødet

Peter Bruun har fået meddelelse om Grinder der har revet genuaskinnen op af dækket. Det sker som regel når man ikke anvender den kasteblok til skødet der sidder agter for skinnen. Det anbefales altid at trække sit genuaskøde gennem kasteblokken, der er fæstet i dækket på en sådan måde at den bedre tåler trækket end selve skinnen.

(Hans Storm 17-09-03)

Spilersejlads

Hvordan skødes spileren bedst? Det naturlige når man kommer fra andre bådtyper vil være “udenfor” søgelænderet. Men nej, efter sejlads med konstruktøren er spilerskøderne nu trukket indenfor søgelænderet. Det fungerer fint. Fordelen er at man ikke får et indadrettet pres på søgelænderet fra det luv spilerskøde, og det tryk der kommer fra det læ er moderat men udadrettet. Det betyder at septrene til søgelændret ikke bukkes indad – hverken i rør eller fod, og man undgår slappe wirer i sit søgelænder.

Yderligere for tryg spilersejlads er påsætning af “barber-hal”. Det er en blok på spilerskødet med nedhal til en blok på løngangslisten svarende til ud for undervant ført tilbage i en klemme ved cockpittet. Et hal i begge sider. Med dette nedhal har man fuld kontrol over spileren specielt i hård luft, ved bomninger mm. Man kan nu få oplukkelige blokke, så man kan montere sit barber-hal (nedhal) selv efter spileren er sat. Under spilersætningen er det vigtigt ikke at have tot-halet sine barberhal – i det mindste ikke det læ – spileren skulle gerne kunne “flyve”.

Konstuktøren anbefaler iøvrigt at man fører sin spilerstage højt på masten.

(Hans Storm 17-09-03)

Motorbakning

(Claus Broge – forkortet version af artikel i Grinde Nyt efterår 2001)

Problem: 1) Snævert bassin hvor båden skal vendes 180 grader
              2) Forlade en plads i et snævert bassin

Løsning: Brug de naturlige kræfter – dvs. vind og skruens rotation.
Husk: Når skruen Bakker, trækker Bagen til Bagbord.

Ved situation 1 – reducer farten og søg til bagbord side af bassinet. Læg roret i borde og giv lidt gas/skrue. Når stævnen er ovre i styrbord side af bassinet slås bak, og uanset hvor du holder roret, vupti, Bagen går til Bagbord og båden placerer sig med bagen ind i bassinet og stævnen ud mod det åbne vand (æren reddet!), når stævnen er fri – fremad og udad!
(kun vind der modvirker bevægelserne fremkaldt af skruen kan ødelægge manøvren).

Situation 2 – deles op i A) Den lette, B) den svære, C) den umulige.

A: Du ligger med stævn mod øst på en pæl/bøje plads, bassinets åbning er mod syd. Når fortøjningerne er sluppet og du trækker ud lægges roret for syns skyld i borde til styrbord og der slås bak, bagen går nu til bagbord – ind i bassinet, stævnen peger mod syd – der er fri bane ud!

B: Du ligger med stævnen mod vest, bassinets åbning er mod syd. Når fortøjningerne er sluppet, træk dig ud til pæl/bøje (bjerg fortøjningerne) og skub/træk båden ud i i bassinet – hold fast i bøjen/pæl på styrbord side og brug denne til at få vendt stævnen i retning mod bassinets åbning (syd) – først herefter slås skruen til !

C: Du ligger i samme bassin – med stævn mod øst eller vest – der er kraftig vind fra nord. Slip den læ fortøjning ført – træk ud til pæl/bøje – slip luv fortøjning så sent som muligt. Skub/hiv dig fri af pæl/bøje. Du vil med næsten usvigelig sikkerhed befinde dig med hækken mod syd! (den gale vej). Det er i denne situation du skal bide al skam i dig og bakke ud! Du kan roligt hilse venligt på andre Grinde sejlere  du møder på vejen ud, for de forstår dig! Pas på med farten – du har medvind – det kan være nødvendigt at bakke hele vejen ud hvis der ikke er et egnet sted at vende båden.

Husk den letteste plads ombord, under enhver havnemanøvre, er den ved roret!

En løsning kan være en ny skrue/propel – se teknik.

Nattestøj fra riggen – bling -bling bling !

Mindes I lyden om natten når vinden er drejet tværs, således at standerne kan slå “tappenstreg” på topvantet. For mange af os er det en ulidelig støj som kræver een ud af køjen for at bjærge standerne. Problemet kan klares ved at flytte de små bøjler som flaglinerne sættes i således at de sidder midt på salingshornet i stedet for den lidt smukkere placering længere ude- en let sag at klare inden næste sæson.

AxA