Kortbordet – sikring og vandret placering

Bordpladen holdes på plads af en hyldeknægt der slås ud i bagbords side, og en skudrigel i styrbord. Grindeklubben har offentliggjort et forslag med påsætning af “stupper” på hyldeknægten, så man ikke uforvarent kommer til at vride hyldeknægten ud over positionen vinkelret på kortkassen.

Tegning kan ses her:

Enkelte Grindeejere har nu to placeringer af bordpladen – den skrå standard, og en vandret position, så bordet kan bruges som fralægsplads under bla. madlavning. Vi efterlyser en beskrivelse/tegning/foto af en sådan konstruktionsændring.