Klubben

Velkommen til klubsiderne

Dansk Grinde Klub blev etableret i 1970’erne med det formål at optage ejere af Grinder og varetage disses interesser vedrørende klassen. I perioden 1974-1989 blev der bygget 580 Grinder, og en ny er under bygning i 2006.

I 2006 udvidedes medlemskredsen til både Kaskelot og Marsvin, søsterbåde til Grinden. Bådene har mange fællestræk og ikke mindst fælles brug af specialfremstillede beslag. Der er derfor mange sammenfaldende interesser mellem bådtyperne vedrørende tilgængelighed af specialbeslag og løsninger ved udskiftning til evt. uoriginale dele. Klubben er i tæt kontakt med Dansk Spækhuggerklub, der varetager interesserne for den første Peter Bruun konstruktion.

På siderne under “klubben” præsenteres bestyrelsen, klubbens vedtægter, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Sidst men ikke mindst er der mulighed for at indmelde sig i klubben gennem vores web-baserede formular. Et evt. medlemsskab er først aktivt når kasseren har registreret indbetaling af kontingent til klubben.

Bestyrelsen.

Er du medlem ?

Hvis ikke så bliv det – få et klubflag hvert år, fartøjsregister og mulighed for at have kontakt til ligestillede, hjælp til reservedele, hyggeligt samvær og deling af erfaringer – og det koster ikke ret meget –

Kontingentet er 250 kr. eller 35€ per år – betaling med oplysning om bådnummer, navn mv. på giro konto 5325382 – ved home banking 01 + 5325382.

Ved bank overførsel:
Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Reg.nr. 1551 Konto: 5325382
SWIFT-BIC: DABADKKK   IBAN: DK81 3000 0005 325382

Klubbens CVR-nummer er  36 35 95 87

Payment instructions: Payment instructions from outside of Denmark

Gør det hele lettere for os, se “indmeldelse.”

Medlemsskab, kontingent og kontakt fra DGK

Alle grindeejere, der står i fartøjsregistret, vil i februar modtage årets første nummer af Grinde Nyt sammen med et girokort til indbetaling af årets kontingent, uanset om de betalte kontingent det foregående år eller ej. Alle grindeejere, der betaler kontingentet, bliver registreret som medlemmer i klubben det pågældende år.

Medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, og de modtager årets grindestander, et opdateret fartøjsregister til at have med på båden samt resten af årets numre af Grinde Nyt.

Hvis du ikke ønsker at være medlem et givent år skal du blot undlade at betale årets kontingent.

Hvis du ikke længere har din båd, så giv besked til bestyrelsen om at fartøjsregistret skal ændres. Det kan let gøres gennem hjemmesiden på www.grinde.dk under Klubben – Indmeldelse. Udfyld felterne med minimum navn, adresse og bådnummer og skriv så i feltet ’Anden info’ at båden er solgt, samt den nye ejer med navn og adresse. Hvis du ikke har adgang til Internettet kan du skrive til kassereren.

Her kan du læse klubbens Privatlivspolitik Dansk Grinde Klub