Årligt medlemskontingent/Annual subscription

 • Det årlige medlemsgebyr fastsættes af Generalforsamlingen for næstfølgende år.
 • Kontingentet bedes indbetalt senest 1/3 i året for den kommende sejlsæson.
 • Klubben udsender IKKE opkrævning
 • Hvis man ikke modtager stander, blad og kode til medlemssiden inden 1/6 er en evt indbetaling ikke registreret og man må henvende sig til Formand/kasserer.
 • Kontingentet er aktuelt 250 DKK eller 35€.
 • Kontingentet betales over giro eller ved bankoverførsel
 • Ved betaling oplyses, bådnummer, Bådtype, Bådnavn og indbetaler (medlem).
 • Giro: konto 5325382 – home banking: 01 + 5325382
 • Bank overførsel til Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K;     reg.nr, 1551 Konto nr. 5325382
 • SWIFT-BIC: DABADKKK   IBAN: DK81 3000 0005 325382 på bankonto reg.nr. 1551 kontonr. 532 5382

ENGLISH

 • The annual subscrition fee is decided by the General Assembly for the following fiscal year
 • The subscription should be paid before March 1 in the up-coming sailing season
 • The Club does not send warnings or requests for payment of subscription
 • If you do not receive the Club news, the burgee and code for the memberpages  before June 1 your payment of subscrition is not registered so please contact the Board.

The annual fee is at present 35€

Payments of annual fee from outside of Denmark .

 1. If you have a home banking system that allows you to transfer money abroad, you may transfer the annual fee yourself. Please do remember to add the bank fee to the amount you transfer, in order not to have that fee subtracted from the annual fee.
 2. You may ask your bank to transfer the annual fee – in this case the bank will also charge a bank fee.

For options 1 or 2 above, you will need some or all of the bank details listed below:

Receiver:
Dansk Grindeklub
C/O Torben Fersøe
Hestehaven 27
2960 Rungsted Kyst

Bank:
Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK 81 3000 0005 3253 82

Account number:
1551 – 5325382