Indmeldelse og rettelser til register

Som medlem af Dansk Grinde Klub opnår du følgende fordele:

  • Deltagelse i kapsejladser (klasseløb)
  • Ideer til ændringer/forbedringer på din Grinde som f.eks. på den årlige Tour de Grinde
  • Tekniske råd og vejledninger, samt oplysninger om mulig leverandør
  • Oplysninger i form af det detaljerede fartøjsregister, der er et uvurderligt opslagsværk
  • Grinde Nyt, vores klub blad 3 gange årligt. Med spændende beretninger, råd etc.
  • Klubstander – en frisk hvert år
  • Netværk – til kapsejlads, træf, køb salg mv.
  • En hyggelig generalforsamling – hvor erfaringer udveksles
  • En hjemmeside der opdateres med tips, information om arrangementer – plus blog, videoklips mv.
  • Gratis annoncering af båd og udstyr på markedspladsen.

Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelsesformularenog samtidig indbetale kontingentet på 250 kr. eller 35€ per år – betaling med oplysning om bådnummer, navn mv. på giro konto 5325382 – ved home banking 01 + 5325382.

Ved bank overførsel:
Danske Bank, Lyngby afd., Lyngby Hovedgade 25, 2800 Lyngby. Reg.nr. 1471 Konto: 5325382
SWIFT-BIC: DABADKKK   IBAN: DK81 3000 0005 325382 på bankonto reg.nr. 1551 kontonr. 532 5382.

Vi ber om følgende oplysninger:

Bådtype: Grinde/Kaskelot/Marsvin
Sejlmærke (DEN/OR/GER/SWE/NORetc.):
Sejlnummer:
Bådens navn:
Radiokaldesignal:
Hjemhavn:
Byggenr.:
Byggeår:
Farve:
Ejers navn:
Bopæl:
Postnr.:
By:
Land:
Ejers Telefonnr. privat:
Ejers Telefonnr. arbejde:
Mobiltelefon:
Bådtelefon:
E-mail privat:
E-mail arbejde:
Hjemmeside:
Maskine:
HK:
Drevtype (sejl eller standard):
Propel (folde eller fast):
Kapsejladsinteresse (ja/nej/måske):

Hvis du ønsker at indsende rettelser til fartøjs og medlemsregisteret skal du udfylde de ændrede oplysninger på rettelsesformularen.

Som tidligere nævnt er grinden en meget robust, hurtig og rummelig båd, hvorfor den stadig er eftertragtet, hvilket ses af brugtbådspriserne som typisk ligger fra 250.000 kr. og opefter. Grinden kan muligvis stadig købes fra ny ved henvendelse hos Peter Bruun.

Grinden tiltrækker nok ret ligestillede sejlere, hvorfor omgangstonen imellem grindeejerne altid er meget kammeratlig.